Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Diamond Press نوعی دفاع تمام زمین با آرایش 1-1-2-1 است.

در این دفاع یک بازیکن تحت عنوان Disruptor نزدیک به خط Baseline از بازیکن پرتاب کننده توپ دفاع می کند.

دو بازیکن دیگر تحت عنوان Wing پشت سر او قرار می گیرند.

یک بازیکن دیگر تحت عنوان Interceptor پشت سر آن دو نفر و در نزدیکی خط نیمه قرار می گیرد.

نفر آخر به عنوان Safty در زمین تیم خود مستقر می‌شود و آخرین بازیکن در آرایش دفاعی است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.