Double Double

Double Double

توضیحات

هنگامی که دو شاخص آماری مثبت یک بازیکن دو رقمی شود، اصطلاحا Double – Double گویند.
به عنوان مثال:
۲۰ امتیاز – ۱۸ ریباند
۳۷ امتیاز – ۱۰ توپ ربایی
۱۰ پاس منجر به گل – ۱۱ بلاک شات