Double Down

Double Down

توضیحات

Double Team کردن بازیکن حاضر در منطقه زیر حلقه و Low Post را اصطلاحا Double Down گویند.

تصاویر

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.