Double Team

 Double Team

توضیحات

نوعی دفاع در بسکتبال که طی آن دو بازیکن مدافع که هم‌تیمی هستند از یک بازیکن مشخص مهاجم به طور همزمان و از نزدیک دفاع کنند.
معمولا دفاع Double Team از بازیکن مالک توپ به دلیل افزایش فشار دفاعی بیشترین کاربرد را دارد.

تصاویر

ویدئو

این بخش تنها برای کاربران مشترک به نمایش گذاشته می‌شود.