Down Screen

Down Screen

توضیحات

Down Screen هنگامی رخ می‌دهد که بازیکن سکرین‌دهنده در نزدیکی خط عرضی (Baseline) و در حالی که قفسه سینه‌اش رو به خط عرضی است، برای آزاد کردن یار هم‌تیمی خود به وسلیه Screen تلاش کند.

تصاویر

ویدئو