Downtown

Downtown

توضیحات

در توضیح فرهنگ‌های لغات بسکتبالی، هر شوتی که از پشت خط سه امتیازی پرتاب شود و سه امتیاز داشته باشد را Downtown گویند.
این پرتاب تفاوتی ندارد از کجای زمین اقدام شود؛ می‌تواند نزدیک به خط سه امتیازی یا خط نیمه یا حتی از زمین عقبی باشد.
اما به طور عامیانه جا افتاده است، هر شوتی که با فاصله از خط سه امتیازی (مثلا نزدیکِ خط نیمه) اقدام شود، Downtown گفته می‌شود. این در حالیست که به شوت دور نسبت به خط سه امتیازی Deep Downtown گویند.
لازم به ذکر است تفاوتی ندارد این توپ تبدیل به امتیاز شود یا خیر! به طور کلی به شوت‌های سه امتیازی Downtown گویند.

ویدئو

بزودی