Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

در فرهنگ واژه شناسی بسکتبال، هر شوتی که از پشت خط سه امتیازی پرتاب شود و سه امتیاز داشته باشد (چه تبدیل به امتیاز شود و چه نشود) را Downtown گویند.

به طور کلی تفاوتی ندارد که این توپ از کجای اقدام شود؛ می تواند نزدیک به خط سه امتیازی یا خط نیمه یا حتی از زمین عقبی باشد تا Downtown محسوب شود.

اما به طور عامیانه در میان اهالی بسکتبال جا افتاده است که هر شوتی که با فاصله از خط سه امتیازی (مثلا نزدیکِ خط نیمه) اقدام شود، Downtown گفته می شود. این در حالیست که برخی به شوت دور نسبت به خط سه امتیازی Deep Downtown گویند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.