Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Drag Screen نوعی Ball Screen است که بازیکن Trailer برای هم تیمی خود می گذارد.

این اتفاق معمولا در Secondary Break رخ می دهد و بازیکن Trailer به محض رسیدن به Front Court برای هم تیمی مالک توپ خود Screen می گذارد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.