Drive and kick

Drive and kick

توضیحات

زمانی که بازیکن مالک توپ به وسیله دریبل زدن به درون دفاع و به سمت حلقه نفوذ کند و مدافعین را به سمت خود بکشاند و سپس توپ را به بازیکن پیرامونی پاس دهد، اصطلاحا Drive and Kick کرده است.
 هدف اصلی از این کار، ایجاد فضای آزاد یا همان Open برای بازیکنان پیرامونی است؛ ضمن اینکه موجب می‌شود تا تیم مدافع به Rotation بیفتد.
به این شکل از بازی Inside out هم گویند.

تصاویر

ویدئو

بزودی