Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

حرکتی پشت به حلقه (Post up) که در آن مهاجم مالک توپ ابتدا بدنش پشت به حلقه است، سپس یک پای خود را پشت پای مدافع می اندازد و از آن به عنوان پای چرخش یا همان Pivot استفاده می کند تا پای دیگر را به فضای خالی ایجاد شده ببرد و به حلقه نزدیک شود. به این حرکت Drop Step گویند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.