Drop Step

Drop Step

توضیحات

حرکتی پشت به حلقه (Post up) که در آن مهاجم مالک توپ ابتدا بدنش پشت به حلقه است، سپس یک پای خود را پشت پای مدافع می‌اندازد و از آن به عنوان پای چرخش یا همان Pivot استفاده می‌کند تا پای دیگر را به فضای خالی ایجاد شده ببرد و به حلقه نزدیک شود.

ویدئو

بزودی