Elbow

Elbow

توضیحات

به گوشه‌های بالایی منطقه رنگی اصطلاحا Elbow گویند.
به طور کلی زاویه ۹۰ درجه‌ای که بین خط Lane و خط پرتاب آزاد تشکیل شده است Elbow نام دارد.

تصاویر