Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که مربی تمام بازیکنان آغازگر (Starter) خود را از زمین خارج کند و بازیکنان نیمکت نشین را بازی دهد در اصطلاح Empty The Bench گویند.

این اتفاق اکثر مواقع در انتهای مسابقه و زمانی که هر دو تیم نتیجه بازی را پذیرفته اند و می دانند تیم برنده و بازنده کدام تیم است رخ می دهد. هدف از Empty The Bench جلوگیری از هرگونه آسیب دیدگی، تنش بی دلیل و محرومیت احتمالی است.

هرچند یک مربی می تواند در طول مسابقه به شکلی تعویض کند که در جریان بازی هر ۵ آغازگر خود را بر روی نیمکت بنشاند و با ذخیره های خود بازی کند. این اتفاق در تیم هایی که دارای نیمکت قوی هستند به مراتب رخ می دهد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.