Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

حالتی که بازیکن مدافع در نزدیکی سبد و بیرون منطقه Restricted Area یا همان No Charge به خود می گیرد تا بتواند از مهاجم حریف خطا حمله بگیرد. به این حالت و فرم بدنی Established Position گویند.

در Established Position بازیکن مدافع تلاش می کند تا به بی تعادل ترین شکل ممکن و طور ثابت در استوانه خود در مقابل مهاجم قرار بگیرد تا بتواند Charge (خطای حمله) بگیرد.

در این حالت موارد زیر می بایست رعایت شود:

  • پاهای بازیکن به یکدیگر نزدیک باشد
  • پاها سست باشد؛ آن هم در شرایطی که پاشنه پاها کمی از زمین جدا شده است.
  • شانه و سر کمی رو به عقب و عضلات منبسط می‌شوند.

این کارها که به طور کلی Established Position نامیده می شوند، باعث می شود تا با کوچک ترین برخورد مهاجم، بازیکن مدافع نقش بر زمین شود و بتواند خطای حمله بگیرد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.