Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

حرکتی که طی آن بازیکن مالک توپ در حالی که توپ در دستانش است، گام اول خود را برمی دارد و سپس گام دوم را در جهت دیگر نسبت به گام اول برمی دارد که به Euro Step معروف است.

اصطلاحات Two Step و Long Lateral اسامی دیگر این حرکت هستند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.