Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

چرخش خارجی و به سمت خط Baseline هنگام Post up را External Post up گویند.

مخالف این حرکت و چرخش داخلی را Internal Post up گویند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.