Face Mask

Face Mask

توضیحات

نوعی پوشش پلاستیکی که بازیکنان بسکتبال در بازی جهت محافظت از صورت در شرایطی که نقطه‌ای از صورت (بخصوص بینی) دچار آسیب‌دیدگی شده است، استفاده می‌کنند.
نام دیگر این پوشش Face Guard است.

تصاویر