Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Face up نوعی حرکت است که در آن بازیکن مالک توپ در شرایطی که پشت به حلقه است، با چرخیدن بر روی یک پا (که به پای Pivot معروف است) رو به حلقه می شود.

نام دیگر این حرکت که بیشتر در شرایط Post up رخ می دهد، Square up است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.