Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Fade Away نوعی شوت در بسکتبال است که در آن بازیکن بلافاصله بعد از Face Up (رو به حلقه شدن)، بدن خود را به عقب متمایل می کند (یا به عبارتی به عقب می پرد) تا هنگام اقدام به شوت فضایی بین خود و مدافع ایجاد کند و سپس اقدام کند.

نام دیگرFade Away نیز Fall Away است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.