Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازیکن مالک توپ اقدام به نشان دادن حالت پاس دادن می کند اما پاس نمی دهد تا مدافعی که از او دفاع می کند (یا در برخی مواقع سایر مدافعین) از این حرکت فریب بخورد، گول پاس یا Fake Pass گویند.

هدف از Fake Pass تغییر دادن حالت و Defensive Stance مدافع است تا به واسطه از دست دادن تعادل دفاعی، دچار اشتباه شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.