Fan The Ball

 Fan The Ball

توضیحات

هنگامی که مدافع، بازیکن مالک توپ را به شکلی دفاع کند که مهاجم مجبور شود به سمت Sideline (خط کناری) برود از اصطلاح Fan The Ball استفاده می‌کنند.
با توجه به اینکه در بسیاری از سالن‌های بسکتبال تماشاگران نزدیک به زمین و کنار خط Sideline می‌نشینند، زمانی که فشار دفاعی توپ را به نزدیک آن‌ها می‌برد، از این اصطلاح بهره می‌برند.

تصاویر

ویدئو

بزودی