Field Goal

 Field Goal

توضیحات

به تمامی پرتاب‌هایی که در جریان بازی (دو امتیازی و سه امتیازی) اقدام شوند اصطلاحا Field Goal گویند.
به طور کلی تمامی اقدام‌ها در بسکتبال به جز پرتاب آزاد (Free Throw) جزو Field Goal محسوب می‌شوند.
در برگه Box Score آمار این شاخص با FG مشخص می‌گردد.