Five Second Violation

 Five Second Violation

توضیحات

تخلف ۵ ثانیه در سه حالت زیر رخ می‌دهد:
پرتاب آزاد (Free Throw): بازیکنی که پشت خط پرتاب آزاد است، از زمانی که توپ را برای انجام پرتاب‌آزاد از داور دریافت می‌کند ۵ ثانیه مهلت دارد تا اقدام کند.
Out of bounds: بازیکنی که قصد دارد تا از بیرون زمین بازی را به جریان بیندازد، از زمانی که پشت خط توپ را از داور دریافت می‌کند، ۵ ثانیه وقت دارد تا توپ را به یکی از بازیکنان درون زمین بازی پاس دهد و بازی را به جریان بیندازد.
مالکیت: بازیکن مالک توپ در حالی که توپ را در دستان خود نگه داشته است و مدافع نزدیک به او دفاع می‌کند، تنها ۵ ثانیه وقت دارد تا توپ را به وسیله پاس، دریبل یا شوت به حرکت در بیاورد. توجه داشته باشید این قانون تنها هنگامی که مدافع به بازیکن مالک توپ نزدیک و چسبیده دفاع کند رعایت می‌شود.

ویدئو

بزودی