Flare Screen

 Flare Screen

توضیحات

هنگامی که مهاجم بدون توپ قصد داشته باشد به وسیله Flare Cut در Weak side فضا برای خود ایجاد کند تا مالک توپ شود، بازیکن هم‌تیمی او می‌تواند برای مدافعی که از او دفاع می‌کند یک اسکرین بگذارد که این اسکرین به Flare Screen معروف است.

تصاویر

ویدئو

بزودی