Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

اسکرینی که در آن بازیکن اسکیرن دهنده پشتش به حلقه باشد و کاملا پشت سر مدافع اقدام به اسکرین دادن کند اصطلاحا Flat Screen گویند.

این اسکرین برای مدافعین، بخصوص مدافعینی که از بازیکن با توپ دفاع می کنند بسیار دردسرساز است. بخصوص دفاع از بازیکنانی که در کنترل توپ ماهر و در حرکت با دریبل سریع هستند؛ زیرا Flat Screen به نوعی موجب شوک در دفاع و تعلل در حرکت می شود و از آن جایی که نوعی Blind Screen است، مدافع سخت می تواند نسبت به آن واکنش سریع نشان دهد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.