Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Flex Screen نوعی اسکرین است که در حمله Flex استفاده می شود و طی آن بازیکن حاضر در منطقه Low Post برای بازیکن حاضر در منقطه Corner در Ball Side اسکرین می گذارد.

Flex Screen می تواند در خارج از سیستم Flex و در سایر سیستم ها هم استفاده شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.