Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

آرایش Four Low یا One-Four Low Stack نوعی حالت قرارگیری در شروع یک سیستم (Entry) است که طی آن بازیکن مالک توپ (که در بیشتر اوقات Point Guard است) در منطقه Top Of The Key مستقر می شود و چهار بازیکن دیگر در یک خط (که به آرایش Stack شناخته می شود) بر روی دو Corner و دو Low Post (یا به عبارتی دیگر Block) قرار می گیرند.

در ایران این نوع آرایش را با عنوان یک چهار پست پایین هم می شناسند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.