Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

از لحظه ای که یک بازیکن پشت خط پرتاب آزاد (Free Throw Line) می ایستد تا با دریافت توپ از داور اقدام به پرتاب آزاد (Free Throw) کند، می تواند حرکاتی را انجام دهد که به آن Free Throw Routine یا روتین پرتاب آزاد گویند.

روتین پرتاب آزاد هر حرکتی می‌تواند باشد. از حرکتی مانند “سه بار دریبل زدن، چرخاندن توپ، دو بار خم کردن زانوها و سپس اقدام به شوت” گرفته تا “سه بار لمس کردن آرنج مخالف قبل از گرفتن توپ از داور”

در Free Throw Routine بازیکن به واسطه تکرار چندین باره این روند در تمرینات، مسابقات مختلف و حتی در تصویرسازی ذهنی خود، می تواند از چندین جنبه اعم از آرامش ذهنی، یادآوری سیستم عصبی از نوع روتینی که منجر به گل شدن توپ می شود و مواردی دیگر، به پرتاب آزاد موفقی دست پیدا کند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.