Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازیکنان یک تیم بعد از اقدام به شوت تیم خود، از تیم تهاجمی به تیم دفاعی تبدیل شوند و مالکیت توپ به دست تیم حریف بیفتد، می بایست با سرعت به زمین دفاعی بازگردند و اقدام به دفاع کنند. در این شرایط مسیری که از زمین حریف (Front Court) تا زمین دفاعی خود (Back Court) طی می کنند را بهتر است به شکلی حرکت کنند که بدن و صورتشان رو به حلقه حریف و توپ باشد و برای بازگشت به زمین دفاعی به عقب بدوند؛ این حالت بازگشت به زمین را Get Back گویند.

هدف از Get Back این است که مدافعین هنگام بازگشت به زمین دفاعی به خوبی شرایط بازی، محل توپ و مسیر بازیکنان تیم حریف را ببینند و دچار غافلگیری نشوند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.