Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Granny Shot نوعی حالت و مکانیک غیرمعمول هنگام شوت در پرتاب آزاد است. در این نوع شوت، بازیکن توپ را با هر دو دست از کنار می گیرد؛ سپس توپ را پایین می آورد و در نزدیکی فاصله بین دو ران پای خود نگه می دارد و به جهت اقدام به سرعت توپ را از پایین به بالا و به سمت حلقه رها می کند.

Granny Shot در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی بیشتر توسط ریک بری استفاده می شد. البته امروزه در بسکتبال دنیا کم و بیش توسط برخی بازیکنان مورد استفاده قرار می گیرد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.