Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Hand Check قانونی است که بازیکن مدافع را از اینکه با دست خود مهاجم را لمس کند منع می کند. این قانون بیشتر اوقات دور از حلقه اجرا می شود تا بازیکن مدافع با دست خود، مهاجم مالک توپ را به صورت نامحسوس نگه ندارد و مانع حرکت او نشود.

معمولا در نزدیکی سبد و بخصوص در شرایط Post up به صورتی که بازیکنِ مدافع ساعد خود را بر روی کمر مهاجم مالک توپ که پشت به حلقه است بگذارد قانون Hand Check اعمال نمی شود؛ مگر اینکه مدافع کف دست خود را بر روی بدن مهاجم بگذارد و به طور غیرقانونی مانع حرکت آن شود.

البته در شرایط متفاوت اجرای این قانون هم متفاوت خواهد بود و معمولا داوران در شرایطی که مشکلی ایجاد نکند نسبت به آن سخت گیری نشان نمی دهند. با توجه به همین عدم شفافیت در اجرای آن، این قانون یکی از پر حرف و حدیث ترین قوانین بسکتبال بخصوص در NBA محسوب می شود که مکررا دستخوش تغییر شده است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.