Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

به خطوطی که متصل به مستطیل منطقه رنگی هستند اصطلاحا Hash Marks گویند. بازیکنان هنگام پرتاب آزاد (Free Throw) بین Hash Mark مستقر می شوند.

البته در برخی از منابع به خطی که بیرون از زمین عمود بر Sideline و کمی بالاتر از خط سه امتیازی در هر زمین رسم شده است هم Hash Mark گویند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.