Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Hedge یکی از روش های دفاعی برای باطل کردن On-Ball Screen (اسکرین برای بازیکن مالک توپ) است که طی آن، مدافعِ بازیکن اسکرین دهنده بعد از گذاشته شدن اسکرین در مسیر بازیکن مالک توپ قرار می گیرد و در روند اسکرین اختلال ایجاد می کند تا مدافعِ بازیکن مالک توپ خود را از اسکرین رها کند و در موقعیت مناسب دفاعی از مهاجم مالک توپ اقدام به دفاع کند.

به طور کلی Hedge به مدافعِ بازیکن مالک توپ زمان می دهد تا با سرعت از بندِ Screen رهایی پیدا کند و خود را به بازیکن مالک توپ برساند.

ضمن اینکه برخی آن را Hedge And Recover می نامند؛ زیرا بازیکن بعد از اینکه اقدام به Hedge کرد، سریعا به بازیکن اسکرین دهنده باز می گردد و برای دفاع از او اقدام می کند که به این عمل Recover گویند و اتفاق افتادن این دو پشت سر هم باعث می شود که به آن Hedge And Recover هم گفته شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.