Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

In And Out Shot به شوتی گفته می شود که بعد از اینکه اقدام می شود و به حلقه می رسد، به نظر گل خواهد شد اما از حلقه بیرون می آید و تبدیل به امتیاز نمی شود.

رایج ترین نوع In And Out Shot زمانی است که توپ دور حلقه می چرخد و در شرایطی که به نظر می رسد توپ تبدیل به امتیاز می شود، از حلقه بیرون خواهد آمد.

در زبان فارسی برای توصیف چنین اتفاقی معمولا می گویند: ” حلقه توپ را پس زد! “

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.