Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازی می بایست از بیرون زمین به گردش در آید (در شرایطی که Out Of Bounds است)، بازیکنی که پشت خط و به بیرون از زمین می رود تا به وسیله Inbound Pass بازی را به جریان بندازد، Inbounder گویند.

Inbounder نقش بسیار مهمی را در یک سیستم و استراتژی مرتبط با Out Of Bounds ایفا می کند و معمولا مربیان برای انتخاب بازیکنی که به عنوان Inbounder در سیستم می بایست بازی را از بیرون زمین آغاز کند توجه ویژه ای دارند.

به طور کلی Inbounder باید دید وسیعی داشته باشد تا بازیکن خالی را به خوبی تشخیص دهد و از طرفی پاس دهنده خوبی نیز باشد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.