Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Jump Stop نوعی توقف است که طی آن، فرد بعد از پریدن هر دو پایش به صورت همزمان به زمین برسد. برخی آن را با عنوان Quick Stop هم می شناسند.

در بسکتبال Jump Stop بیشتر هنگامی رخ می دهد که بازیکن مالک توپ همزمان با اینکه دریبل خود را قطع می کند می پرد و یا هنگامی که قصد دارد پاسی را از سوی هم تیمی خود دریافت کند می پرد و بعد از دریافت توپ در هوا، به صورت Jump Stop فرو می آید.

Jump Stop به بازیکنان کمک می کند تا از پیش، Pivot Foot (پای چرخش) و Swing Foot (پای متحرک) آن ها مشخص نشود و به همین دلیل می توانند ابتکار عمل بیشتری را در دستور کار خود قرار دهند.

در بسکتبال ایران به Jump Stop نیز توقف یک زمانه گویند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.