Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازیکن مهاجم مالک توپ اقدام به Drive کند و مدافع مستقیم خود را جا بگذارد، نزدیک ترین مدافع برای پوشش در دفاع تیمی، مهاجمی که از او دفاع می کند را رها و به سمت مهاجم مالک توپ می رود و با قرار گرفتن در مسیر آن بازیکن، از بیشتر پیش رفتن بازیکن و نزدیک شدن به سبد و یا داشتن فضا مناسب برای اقدام جلوگیری می کند که به این عمل Jump To The Ball گویند.

از آن جایی که بازیکن مدافع در مسیر بازیکن مالک توپ قرار می گیرد و معمولا باید با سرعت عمل بالا (که گاها همراه با پرش ناگهانی است) همراه باشد، به همین دلیل به این حرکت Jump To The Ball گفته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.