Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

کاتی که مسیر حرکت بازیکن به شکل حرف L انگلیسی و قائمه باشد را L Cut گویند.

متداول ترین نوع L Cut زمانی اجرا می شود که مهاجم بدون توپ در Low Post و نزدیک به Block مستقر است؛ این بازیکن ابتدا به سمت Elbow حرکت و با مدافعی که از او دفاع می کند تماس فیزیکی برقرار می کند و به صورت ناگهانی از او جدا می شود و به Wing موافق می رود تا در فضای خالی به دست آمده، پاس را از هم تیمی خود دریافت کند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.