Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

مستطیل زیر حلقه بسکتبال را Lane گویند.

اسامی دیگر Lane عبارتند از:

  • Three Second Area یا همان منطقه سه ثانیه؛ این نام گذاری اشاره به تخلف سه ثانیه دارد
  •  Rectangle یا همان مستطیل که اشاره به شکل آن دارد؛ این منطقه پیش از این به شکل ذوزنقه بود و بعد از تبدیل شدنش به مستطیل با این نام هم شناخته می شود.
  • Paint Area یا همان منطقه رنگی؛ به دلیل اینکه معمولا درون آن رنگ متفاوتی با سایر قسمت های زمین بسکتبال دارد به آن منطقه رنگی گفته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.