Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Lay-In نوعی شوت در بسکتبال است که طی آن، بازیکن مالک توپ در فاصله نزدیک به حلقه در شرایطی که یک دستش زیر توپ است آن را به شکلی بر روی حلقه بگذارد که بدون برخورد به Backboard (تخته پشت حلقه بسکتبال) تبدیل به امتیاز شود. منظور از گذاشتن توپ بر روی حلقه به این معناست که بازیکن با ظرافت تمام با یک دست کشیده توپ را به هدف قرار گرفتن در چارچوب دایره ای (سیلندر) حلقه پرتاب کند.

Lay-In شباهت زیادی به Layup دارد اما بازیکن در Layup می تواند توپ را با کمک تخته تبدیل به امتیاز کند و در Lay-In توپ مستقیما و بدون برخورد به تخته بر روی سیلندر حلقه گذاشته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.