Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

منطقه Low Post یا همان پست پایین منطقه ای است که حد فاصل دو Block در زیر حلقه را شامل می شود.

در برخی از منابع Low Post را دو منطقه در نظر می گیرند که شامل دو Block می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.