Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هرگونه اقدام به شوت در منطقه Perimeter که فاصله بین Lane (مستطیل یا همان منطقه رنگی) و قوس سه امتیازی را شامل می شود Mid-Range Shot گویند.

این شوت که در صورت گل شدن، دو امتیاز خواهد داشت می تواند به هر نوعی باشد؛ Jump shot‌ و یا Floater و یا هر نوع دیگری از اقدام از این منطقه جزو Mid-Range Shot محسوب می شود.

علاوه بر اصطلاح Mid-Range Shot، به این نوع اقدام Perimeter shot هم گفته می شود و در زبان فارسی برای اشاره به این شوت از اصطلاح شوت پیرامونی استفاده می کنند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.