Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که دو بازیکن از هر تیم در تقابل با هم دارای تفاوت از جنبه های متفاوت باشند Mismatch گویند.

به عنوان مثال Mismatch از نظری قدی هنگامی رخ می دهد که یک بازیکن کوتاه قد از یک تیم در کنار بازیکن بلند قد از تیم مقابل قرار بگیرد؛ اتفاقی که معمولا در شرایط Screen و Switch در دفاع به وجود می آید.

Mismatch می تواند از نظر تکنیکی و مهارتی و یا هر مورد قابل مقایسه ای باشد.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.