Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

تور متصل به حلقه بسکتبال را Net گویند.

یکی از دلایل اصلی استفاده از تور در زیر حلقه، هدایت کردن توپ گل شده با سرعت مناسب به زیر حلقه است تا تیمی که گل خورده است بتواند بازی را سریعتر آغاز کند و همین دلیلی است تا بازی بسکتبال سرعت بگیرد.

ضمن اینکه یکی از رسم های متداول در بسکتبال این است که بازیکنی (و برخی مواقع مربی) از تیم قهرمان اقدام به بریدن تور از حلقه می کند و به عنوان یادگاری آن را برای خود نگه می دارد که به این حرکت Cutting Down The Nets گفته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.