Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

One And One قانونی برای انجام پرتاب آزاد (Free Throw) در برخی از لیگ ها با قوانین محلی (Local) است که طی آن، هنگامی که به بازیکنی پرتاب آزاد داده می شود، در صورتی که پرتاب اول را تبدیل به امتیاز کند می تواند پرتاب دوم را هم پرتاب کند؛ اما اگر پرتاب اول ناموفق باشد بازی به جریان می افتد و دیگر فرصتی برای پرتاب بعدی نخواهد داشت.

البته در برخی از فرهنگ ها به تقابل یک علیه یک یا همان بازی تک به تک نیز One And One گویند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.