Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

وضعیتی که بازیکن حاضر در منطقه Help Side رعایت می کند تا بتواند از مهاجم مستقیم خود دفاع کند و در عین حال آماده پوشش در Ball Side باشد را اصطلاحا Open Stance گویند.

در Open Stance معمولا بازیکن مستقر در Help Side کمی پایین تر از Passing Lane (خط پاس) می ایستد تا هم بتواند بازیکن مهاجمی که باید از او دفاع کند را ببیند و هم نگاهی به مهاجم مالک توپ داشته باشد تا در صورتی که بازیکن اقدام به Drive به سمت حلقه کرد بتواند برای پوشش و Help به سمت او برود.

ضمن اینکه با توجه به حالت و محل قرار گیری این بازیکن، به آن اصطلاحا Help Side Stance و Pistol Stance هم گفته می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.