Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Performance Index Rating با عنوان اختصاری P.I.R نوعی شاخص و فرمول است که به واسطه آن عملکرد انفرادی بازیکن را همانند افیشنسی از طریق معادلات ریاضیِ شاخص های آماری انفرادی به دست می آورند.

در لیگ های معتبر مانند یورولیگ و یورکاپ برای تعیین MVP از این فرمول استفاده می شد اما در حال حاضر تنها برای انتخاب بهترین بازیکن هفته از آن استفاده می شود.

فرمول P.I.R به شرح زیر است:

مجموعه شاخص های مثبت (امتیاز + ریباند + توپ ربایی + بلاک شات + خطا های به دست آورد) از مجموع شاخص های منفی (Field goals از دست رفته + پرتاب های آزاد از دست رفته + توپ های از دست رفته + شوت های بلاک شده + خطاهای مرتکب شده) کم می شود و عدد به دست آمده Performance Index Rating بازیکن خواهد بود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.