Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازیکنی مرتکب خطا بر روی بازیکن دیگر شود اقدام به انجام خطا شخصی یا همان Personal Foul کرده است.

در قوانین FIBA هر بازیکنی که مرتکب ۵ خطا شود می بایست از زمین اخراج شود. در NBA این میزان خطا برای اخراج، ۶ خطا است.

ضمن اینکه تفاوتی ندارد بازیکن در شرایط هجومی (Offensive Foul) یا دفاعی (Defensive Foul) خطا کند؛ در هر صورت هرگونه خطایی جزو Personal Foul است.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.