Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازیکنِ مهاجم بدون توپ برای هم تیمی خود Screen می گذارد و بعد از اسکرین به سمت حلقه حرکت می کند، Pick And Roll (یا همان Screen And Roll) اتفاق می افتد.

این حرکت در اکثریت اوقات در شرایط On-Ball Screen رخ می دهد و مهاجم بعد از گذاشتن اسکرین برای هم تیمی خود که مالک توپ است، به سمت حلقه حریف حرکت می کند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.