Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

هنگامی که بازیکن مالک توپ در شرایط قانونی بتواند بر روی یک پای خود بچرخد (Pivot)، پای ثابت و پایی که بر روی آن چرخش صورت می گیرد، Pivot Foot نامیده می شود.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.