Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Pivot حرکتی است که طی آن بازیکن مالک توپ در شرایط قانونی می تواند بر روی یک پای خود که ثابت است بچرخد (Pivot Foot) و پای دیگر را به صورت متحرک حرکت دهد (Swing Foot) و آن را هنگام چرخش جابجا کند.

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.