Shahriyarbc

واژه شناسی تخصصی بسکتبال (از A تا Z)

Player Control Foul در کشورها و واژه شناسی های مختلف دارای دو تعریف متفاوت است:

۱- خطایی که از سوی بازیکن مهاجم بر روی بازیکن مدافع رخ دهد را Player Control Foul گویند. این اتفاق بیشتر با Offensive Foul یا Charge شناخته می شود.

۲- هنگامی که بازیکن مهاجم در شرایطی که توپ را در اختیار داشته باشد اقدام به خطا بر روی مدافع کند Player Control Foul رخ می دهد؛ مانند ضربه زدن هنگام شوت و یا هول دادن و گرفتن بازیکن مدافع!

تمامی اصطلاحات و واژگان این سایت توسط مجموعه Shahriyarbc جمع آوری شده است. لذا استفاده از توضیحات و محتویات آن بدون ذکر منبع مجاز نیست!

کلیه حقوق نزد شهریار مقدمی و مجموعه Shahriyarbc محفوظ است.